Nově otevřené kurzy vzdělávání v sociálních službách

Zaujal Vás inzerát na zaměstnání v oblasti sociálních služeb, avšak schází Vám potřebné vzdělání? Rozhodně nezoufejte, neboť během několika týdnů můžete získat požadovaný certifikát.

Kde si doplnit vzdělání v sociálních službách?

Vzdělávací agentura Seduca pořádá pravidelně kurz pro pečovatelky v mnoha městech České republiky. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Cena kurzovného za vzdělávání v sociálních službách činí 6 800 Kč a kurzovné je možné uhradit prostřednictvím úřadu práce. Kurzovné je možné rozložit na splátky a zaplatit jej tak po částech. Semináře vedou profesionálně proškolený tým lektorů, který v průběhu praxe získal bohaté zkušenosti a rád by je předal dalším zájemcům o tuto profesi.

Náplň kurzu pro pečovatelky

Kurz pro pečovatelky je rozdělen do dvou částí. V teoretické části se účastníci dovědí informace o standardech kvality sociálních služeb, základech komunikace, psychologie, psychopatologie i somatologie. Semináře se věnují rovněž základům ochrany zdraví, etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, metodám sociální práce, krizové intervenci i úvodu do problematiky zdravotního postižení. Další informace o zaměření seminářů stejně jako další důležité informace najdete na webových stránkách Vzdělávací agentury Seduca. Osvojené vědomosti budete moci upotřebit během praxe. Absolventi nachází uplatnění v domech seniorů, domech nebo stacionářích pro seniory se zdravotním postižením, azylových domech nebo domech s pečovatelskou službou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*